Kategorie

Informacje

-1-
 
”A kiedy będziesz mężem moim,
rozdzwonią się nam wszystkie dzwony,
pachnieć nam będą winogrona
i róże śliczne i powoje,
całować będą włosy Twoje...”
 
 
”A kiedy będziesz żoną moją
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty pełen zorzy...”
 
 
...Ty i ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce.
Niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie, tak miało być i tak niech będzie.
 
Joanna Kowalska i Wacław Nowak
 
wraz z Rodzicami
maja zaszczyt zawiadomić
 
Sz. P. ………………………………..
 
że postanowili związać swe losy Sakramentem Małżeństwa
dnia 16 czerwca 2001 roku o godzinie 13.00
w Kościele N. M. P. Wspomożenia Wiernych w Warszawie.
 
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się w zajeździe ”Dobrowit” w Wieliczce.
 
 
 
-2-
 
W dniu 11 stycznia 2007 roku
z wybiciem godziny 12:00

Anna Kowalska
i
Jan Nowak

rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w Kościele św. Obrazu w Rąbce
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą gdy

Sz. P.
Zuzannę i Bartosza Kotlarskich

na uroczystość przybędą.
Po uroczystości zaślubin
przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym
w Restauracji Parkowa w Zbożu
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 01.01.2007 r.
 
 
 
-3-
 
Anna Kowalska
i
Jan Nowak

Postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia
zawierając związek małżeński
dnia 11 stycznia 2007 roku o godzinie 12:00
w Kościele św. Obrazu w Rąbce
Serdecznie zapraszamy
 
Sz. P.
Zuzannę i Bartosza Kotlarskich
 
na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili.

Po uroczystości zaślubin
przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym
w Restauracji Parkowa w Zbożu
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 01.01.2007 r
 
-4-
 
Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.Anna Kowalska i Jan Nowak

serdecznie zapraszają
Sz. P.
Zuzannę i Bartosza Kotlarskich
 
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się 11 sierpnia 2012 roku
o godzinie ………….

w Kościele św. ………………...
Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa
pragniemy spędzić w gronie przyjaciół
będziemy zaszczyceni jeśli
zechcecie się do nich zaliczyć
i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne,
które odbędzie się w ............................
 
 
 
-5-
 
Anna Kowalska
i
Jan Nowak

mają zaszczyt zaprosić

Sz. P.
Zuzannę i Bartosza Kotlarskich


na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego,
która odbędzie się
dnia 11 stycznia 2007 roku o godzinie 12:00
w Kościele św. Obrazu w Rąbce
 
 
-6-
"Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma, tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie."
 
Jan Paweł II
 
 
 
Pełna szczerych chęci i ochoty
Anna Kowalska
 
oraz Bogu ducha winien
 
Jan Nowak
 
ogarnięci wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz woli skrócenia
niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć Związek Małżeński
dnia 2 lipca 2008 roku o godzinie 16:00
w kościele p. w.
Św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach.
Rodzice i narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy
 
Sz. P.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na uroczystość przybędą.
Po uroczystości zaślubin miło nam gościć będzie
Państwa na przyjęciu weselnym
w Restauracji ”Marina” w Szczecinie.
 
 
 
-7-
Anna Kowalska i Jan Nowak

 
serdecznie zawiadamiają, że dnia 7 czerwca 2008 roku o godz.15:00
obrączki sobie założą i Mendelssohn’a wysłuchają podczas Mszy Świętej
w kościele Św. Doroty w Krasocinie.
 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
 
Sz. P. ................................................................................
 
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
 
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie W. P. na przyjęcie weselne,
które odbędzie się
w domu weselnym "Mariage" we Włoszczowie przy ul. Rolniczej 4.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20-go maja 2008
Tel. 505xxxxxx lub 505xxxxxx
 
 
-8-
Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości
z nami zapraszamy serdecznie
Sz. P. ...............................................
na uroczystość Zaślubin
która odbędzie się 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12:00
w Kościele p.w. Św. ...................
przy ul. ....................w ........................
 
 
 
-9-
W dniu 1 stycznia 2000 roku
z wybiciem godziny 12:00
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko
rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w Kościele św.......................... w ........................
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą gdy
Sz. P. ...........................................
na uroczystość przybędą.
Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym w Restauracji ................. w ......................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 01.12.1999 r.
 
-10-
W najpiękniejszym dniu swego życia 1 stycznia 2000 roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 12:00,
w Kościele św. ............. w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia
Imię i Nazwisko i  Imię i Nazwisko

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ..........................
Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się
w Restauracji ............ w ...........
 
-11-
 
Imię i Nazwisko
oraz
Imię i Nazwisko
za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić
Mości Dobrodziejom tę oto nowinę oznajmić,
iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.
 A stanie się to 1 stycznia Anno Domini 2000
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
 w Kościele ............ w ...............,
gdy zegary godzinę 12:00 wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają Rodzice i Narzeczeni.
Dom weselny: ............, ulica ..............
 
-12-
 
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko
 
postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia …………. roku o godzinie ……… w Kościele ………………………..
Serdecznie zapraszamy
 
Sz. P. ………………………………………………….
 
na przeżycie wraz z nami tej uroczystej chwili.
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne do restauracji hotelu "Vera"
przy ulicy …………………………………...
 
 
-13-
 
Gdy na kartce kalendarza ukaże się data 7 czerwca A.D. 1999
a wskazówki zegara ku godzinie 18.00 chylić się będą, na ten czas
 
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko
miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68 w Warszawie.
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić
 
Sz.P…………………………………………………
 
Rodzice i Narzeczeni
 
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym
w Klubie Oficerskim na WAT-cie przy ul Gen. S. Kaliskiego 2.
 
 
 
-14-
 
Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!
 
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko
 
serdecznie zawiadamiają,
że dnia ………………… roku o godz. ………..
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej
w kościele ………………
w ………………...
 
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć,
 
Sz. P......................................................................
 
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym
w …………………………
 
 
 
-15-
 
Imię i Nazwisko
oraz
Imię i Nazwisko

mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
 do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
 w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
 w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12.00
w Kościele ................ w ................. .
Po uroczystości zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do ................
przy ulicy ................... w ................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do .............
 
 
 
-16-
 
Ja, Imię i Nazwisko i Ja, Imię i Nazwisko
Już wkrótce powiemy sobie "TAK".
1 stycznia 2000 roku o godzinie 12:00
w podniosłej atmosferze staniemy
przed ołtarzem Kościoła .................
w ................
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby
 dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili
serdecznie zapraszamy.
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.
Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz. P.
 na przyjęciu weselnym w .................. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do ...............
 
 
-17-
 
Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko
Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
27 kwietnia 2007 roku, gdy dzwony wybiją godzinie 14.00
w kościele św. Trójcy w Krakowie.
 
-18-
W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego.
Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia ………. roku o godzinie ………..
w kościele św. …………. w …………...
Magdalena Nazwisko i Janusz Nazwisko
 
 
-19-
 
"Gdyby na świecie wszystko
działo się rozumnie nic by się nie działo"
Dostojewski
Zaprzeczając powyższym słowom, zgodnie oświadczamy,
że dnia ………. roku o godzinie ……….
w kościele św. ………………….
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.
Będzie nam miło wypowiedzieć słowo "Tak"
w Waszej obecności.
Magdalena Nazwisko i Janusz Nazwisko

 
-20-
 
Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowiliśmy związać swe losy
Magdalena Nazwisko i Janusz Nazwisko
Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia ………. roku o godzinie …………
w Kościele Św. …………………….
 
 
 
-21-
 
Na podstawie artykułu 12 paragraf 3
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko

skazują się na dożywotnie umieszczanie w swoich sercach.
Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.
Ogłoszenie wyroku nastąpi
16 czerwca 2007 roku o godz. ………….
w kościele św. Pawła Apostoła
przy ul. ………. w …………………
Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie się
w ……………………...
Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu
ściśle tajnym bez udziału świadków.
Nie potwierdzenie przybycia do dnia 3 czerwca 2007 roku
grozi karą pozbawienia wolności.
 
 
 
-22-
 
Znamy się dni 864,
a teraz postanowiliśmy nasz afekt
do rangi małżeństwa podnieść
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko
mają zaszczyt zaprosić Sz. P.
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia ……….. roku o godzinie ………..
w Kościele św. …………..w …………..
 
 
 
-23-
 
Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko
oskarżonych o wzajemną miłość
uznaje ich winnymi zarzuconego im czynu
skazując obydwoje
na karę dożywotniego Związku Małżeńskiego.
Ogłoszony zostanie
14 września 2007 r. o godz. ……..
w kościele ………………
 
 
-24-
 
………………………………………………..
i
………………………………………………
w imieniu własnym i Rodziców
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ………………………………………….
………………………………………………..
na uroczystość zawarcia
Związku Małżeńskiego
w dniu ………… r. o godz. ……………
w kościele ……………………………...
Po ceremonii zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w ……………….
………………………………………………………….
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w przyjęciu
do dnia ………………………………………
 
 
 
-25-
 

Sobie ku szczęściu, przyjaciołom ku uciesze,
wbrew przestrogom "życzliwych"
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko
A gdy zegary godzinę 16.00 wskazywać będą,
dnia 6.10. 2006 roku Bóg złączy ich na zawsze
w kościele Podwyższenia Krzyża świętego w Płazie.
O współuczestnictwo W.P. w tak radosnej uroczystości
i przyjęciu weselnym uprzejmie proszą
Rodzice i Narzeczeni
 
 
-26-
 
Mając ku sobie płynące z głębi serca przekonania, bardzo
szczęśliwi i wielce stremowani, za wielki honor poczytują
sobie zawiadomić, iż
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko
17 kwietnia Anno Domini 2006 o godzinie 16-tej
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.
 
 
-27-
 
Imię i Nazwisko i Imię i Nazwisko

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Sz. P.
w imieniu Rodziców i własnym
na uroczystą Mszę Świętą, podczas której w obliczu Boga i ludzi
ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską
5 października 2006 roku o godzinie ……
w Kościele ………………..
przy ulicy …………. w ………
Po ceremonii zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w sali …………..
-28-
Rok temu rzecz się ta działa:
dziewczyna piękna
Anna Kowalska
chłopca poznała.
Chłopak – przystojniak w nią zapatrzony
Jan Nowak
Powiedział sobie:
„Chcę takiej żony!”.
 
Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniła.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
 
A ceremonia miejsce mieć będzie:
W Parafii Miłosierdzia Bożego w ……………
Dnia ………. roku o godzinie ……….
By blasku dodać uroczystości
Pragniemy widzieć wśród naszych gości:
 
Sz. P. ………………………………
 
A tuż po ślubie już jako Nowak
W Sali Weselnej …………….
przy ul. ……………. w ………
podejmiemy Was – Gości
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia ……………. roku
Ania: ……………, Janek: ………………
 
Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy,
Będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe,
Więc się Nasi Mili stawcie o prezenty się nie martwcie,
By nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą się w kopercie
 
Narzeczeni wraz z Rodzicami
 
 
 
-29-
 
Ilu przyjaciół i krewnych mamy
wszystkich serdecznie zapraszamy,
aby nie było nikogo brak,
kiedy będziemy mówili "Tak"
 
………………………………..
i
……………………………………..
 
wraz z Rodzicami
 
mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ………………………………………
na uroczystość
zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się ………….. roku o godzinie ……..
w Kościele p.w. ………………………………
……………………..
 
 
-30-
 
Sobie ku szczęściu, przyjaciołom ku zazdrości
 
…………………………………
i
………………………………….
 
powzięli sercu miłą decyzję,
której rezultat naocznym stanie się
dnia 19 marca 2009 roku o godzinie 16.00
w Kościele p.w. Św. Katarzyny
w Szczecinie.
 
Na uroczystość zaślubin maja zaszczyt zaprosić
Sz. P. …………………………………..
Rodzice i Narzeczeni
 
 
-31-
 
Sztuka przez życie pisana w III aktach
pt. "Prawdziwy romans"
 
w rolach głównych:
 
Panna Młoda Kinga Janus
Pan Młody Tadeusz Marciniak
 
W pozostałych rolach :
Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie
 
Reżyseria: Samo Życie
 
Akt I - Dla tradycji Błogosławieństwo
miejsce i czas akcji: dom Panny Młodej, ul. Puławska 4, godzina 16.00
 
Akt II - Dla ducha
 
miejsce i czas akcji: Kościół św. Tomasza
14 maja 2010 roku o godzinie 17.00
 
Akt III - Dla ciała
 
Noc poślubna
bez udziału Gapiów
 
O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą
Rodzice i Narzeczeni.
 
 
 
-32-
 
Anna Kowalska i Jan Nowak
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa
w kościele św. ….. w ……….
dnia ……… roku o godzinie ……….
 
Uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa odbędzie się
28 lipca 2008 roku o godzinie 17.00
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Ustce
 
 
-33-
 
Znamy się 2025 -
+2
-3
dni,
 
a wciąż ogarnięci wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
 
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie
przedłużającego się okresu narzeczeństwa
postanowiliśmy
nasz związek do rangi małżeństwa podnieść.
 
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko
 
z radością zawiadamiamy, że
 
sakramentalne “TAK”
 
w naszym wykonaniu będzie można usłyszeć
 
w dniu 11 września 2001 roku o godzinie 17.00
 
w Kościele Św. Marii Magdaleny
 
przy ulicy Wólczyńskiej 64 w Warszawie
 
Na uroczystość zapraszają
Sz. P. …………………………………………
Rodzice i Narzeczeni
 
Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne do
Domu Turysty przy ul. Westerplatte
 
 
 
-34-
 
Mając ku sobie płynące z głębi serca przekonania, bardzo
szczęśliwi i wielce stremowani, za wielki honor poczytują
sobie zawiadomić, iż
 
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko
 
17 kwietnia Anno Domini 2006 o godzinie 16-tej
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Krakowie
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.
 
Do udziału w tej uroczystości i jednocześnie na przyjęcie weselne
serdecznie zapraszają
W. P. .............................................................
Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili - Narzeczeni
Nie biorący za nic
Odpowiedzialności –Rodzice
 
 
 
 
-35-
 
W zgodzie z prastarym zwyczajem
obwieszcza się wszem i wobec, iż
 
Dnia ………….. w mieście …………………
przed obliczem Boga
w Kościele św. ……….. o godzinie ………….
odbędą się zaślubiny
 
Imię i Nazwisko
i
Imię i Nazwisko
 
 
 
Aby uroczystość ową uświetnić
trzeba by zaszczycili ją
swą obecnością
 
Sz. P.
...................................................................
i wraz z młodymi i starymi na Zamku Krzyżackim
przy blasku rycerskich pochodni ucztował.
 
 
-36-
 
Teatr Umyślnie Traconej Wolności
zaprasza
Sz. P. ………………………………………..
na
Sztukę Weselną
w III aktach napisaną przez los pt.
Ślub
czyli kocha się tylko raz.
W rolach głównych:
Panna Młoda: ………………………………
Pan Młody: …………………………………
Akt I „Dla Ducha”
Uroczyste zaślubiny nastąpią
dnia ……………………… o godz. …………………………………….
w ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Akt II „Dla Ciała”
Przyjęcie Weselne odbędzie się w ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Na uroczystość tę zapraszają i o potwierdzenie przybycia
do dnia ………………………… proszą
Rodzice i Narzeczeni
Akt III „Noc Poślubna”
Przy zasłoniętej kurtynie
 
 
 
 
Teksty o przyjęciu
 
 
 
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie W. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w restauracji "Relax" w Warszawie.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 lipca.
Justyna: xxx xxx xxx            Tomek: xxx xxx xxxPo ceremonii Zaślubin
miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu w Domu Weselnym
przy ul. Kościuszki 6 w Nowym SączuA tuż zaraz po kościele
zapraszamy na wesele:
Restauracja "Jurajska"
ul. Kościuszki, Nowy SączPo ślubie, o godzinie 19.00 serdecznie zapraszamy
na kolację do Restauracji "Jurajskiej"W imieniu Rodziców i własnym
serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Restauracji "Jurajskiej"
w Nowym Sączu.

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa
pragniemy spędzić w gronie przyjaciół
będziemy zaszczyceni jeśli zechcecie się do nich zaliczyć
i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne,
które odbędzie sie w restauracji "Jurajska" w Zabrzu
przy ulicy Górskiej 3
 
 
Po ceremonii Zaślubin
serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się
w Restauracji "Niezapominajka" w Jaworznie.Po uroczystości Zaślubin
miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym,
które odbędzie się
w Restauracji "Nowy Dwór" w Katowicach.W dniu tak uroczystym dziś ten zaszczyt mamy
i Was na wesele nasze zapraszamy.
W chwili tak radosnej bądźcie przy nas bliżej,
bawcie się wesoło, adres jak poniżej
Dom Strażaka w Gdyni.Miło nam będzie gościć Sz. P. na przyjęciu weselnym
w Domu Strażaka w Krakowie.Przyjęcie Weselne:
Kraków, ul. Szeroka 20.TEKSTY -  TEATR

 

   Teatr Umyślnie Straconej Wolności               

zaprasza na przedstawienie pod tytułem:

"A potem żyli długo i szczęśliwie"

Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

 

PREMIERA

17 czerwca 1877 r.

OBSADA

w rolach głównych:

 

Panna Młoda: Anna Karenina

Pan Młody: Andrzej Wroński

 

W pozostałych rolach udział biorą: Ksiądz, Świadkowie,

Rodzice, Goście i Gapie.

 

AKT I "Dla Duszy"

Ślub Kościelny 17 czerwca 1877 roku,

godzina 19.00 w parafii św. Polikarpa w Moskwie.

 

AKT II "Dla Ciała"

Przyjęcie weselne w restauracji "Karczma Biała"

przy ulicy Małej 2 w Moskwie.

 

 

AKT III "Noc Poślubna"

Bez udziału widowni.

 

 

 

------

Sztuka przez życie pisana w III aktach

pt. "Prawdziwy romans"

 

w rolach głównych:

 

Panna Młoda: Kinga Nazwisko

Pan Młody: Tadeusz Nazwisko

 

W pozostałych rolach :

Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie

 

Reżyseria: Samo Życie

 

Akt I - Dla tradycji Błogosławieństwo

miejsce i czas akcji: dom Panny Młodej,

ul. Konieczna 10, godzina 16.00

 

Akt II - Dla ducha

 

miejsce i czas akcji: Kościół św. Tomasza

14 maja 2008 roku o godzinie 17.00

 

Akt III - Dla ciała

 

Noc poślubna

bez udziału Gapiów

 

O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą

Rodzice i Narzeczeni.


 

 

-------

Teatr umyślnie traconej wolności

zawiadamia o sztuce życia

w 3 aktach pt.

"Ślub - czyli kocha się raz ”

 

Premiera: …………. roku

 

Obsada :

Panna Młoda - …………………….

Pan Młody - ………………………

 

W pozostałych rolach:

Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie

 

Reżyseria: Samo Życie

 

Akt 1:

Ceremonia zaślubin

odbędzie się ……….. roku o godzinie ………

w Kościele Św. ……… przy ulicy ……… w Warszawie.

 

Akt 2:

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne do Domu Kultury przy ulicy ………….. w Warszawie.

 

Akt 3:

Noc poślubna - bez udziału Gapiów

 

Rodzice i Narzeczeni serdecznie zapraszają

Sz. P. ………………………….

 


 

-------------

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

……………………………

i

……………………………..

oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego związku małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dnia ……………… r. o godz. …………….
w Kościele ……………… w …………………….

 

 

 

Nie zdający sobie sprawy
z powagi chwili
Narzeczeni

Nie biorący za nic
odpowiedzialności
Rodzice

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w …………………..


--------

Teatr Umyślnie Traconej Wolności
zaprasza

Sz. P. ………………………………………..
na
Sztukę Weselną
w III aktach napisaną przez los pt.

Ślub
czyli kocha się tylko raz.

W rolach głównych:

Panna Młoda: ………………………………

Pan Młody: …………………………………

Akt I „Dla Ducha”
Uroczyste zaślubiny nastąpią
dnia ……………………… o godz. …………………………………….
w ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Akt II „Dla Ciała”
Przyjęcie Weselne odbędzie się w ………………………………………………….
……………………………………………………………………………Na uroczystość tę zapraszają i o potwierdzenie przybycia
do dnia ………………………… proszą
Rodzice i Narzeczeni

Akt III „Noc Poślubna”

Przy zasłoniętej kurtynie

 Wierszyki i aforyzmy do zaproszeń

 

"Nie wystarczy pokochać,

trzeba jeszcze umieć

wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie."

Auguste Bekannte

 

 

 

 

.. a może rzeczywiście

wszystko nam się przyśniło:

stangret, kareta, wieczór,

mój frak i Twój tren

i nasze życie twarde

i słodkie jak sen.

Nie byłoby małżeństwa,

gdyby nie nasza miłość...

K. I. Gałczyński

 

 

 

Na wspólną radość,

na chleb powszedni,

na poranne otarcie oczu

w blasku słonecznym,

na nieustające sobą zdziwienie,

na gniew, krzywdę i przebaczenie

wybieram Ciebie.

K. I. Gałczyński

 

 

 

"Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem,

i przymykaj je później."

Khalil Gibron

 

 

 

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb

jest mieć kogoś, kto zastanawia się,

gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy

wieczorem do domu."

M. Mead

 

 

 

"Żaden dzień się nie powtórzy,

nie ma dwóch podobnych nocy,

dwóch tych samych pocałunków,

dwóch jednakowych spojrzeń w oczy..."

W. Szymborska

 

 

 

W wierze życia Cię wyszukałem,

w Twe serce oddaję życie swoje.

Staraj się o mnie miłości moja

wszak to będzie i życie Twoje.

Bartosz

 

I moje serce wzajemnością bije,

oddało Ci się, Tobą tylko żyje.

Chętnie podzielę losu wszelką dolę

na wspólną radość i wspólna niedolę.

Natalia

 

 

 

"Czy zechcesz ze mną przeżyć

dni wyśnione?

Odpowiedz - Tak - bo ufasz mi szczerze.

Lecz kiedy już wszystko będzie spełnione,

Bądź dla mnie takim

w jakiego dziś wierzę."

Ania

 

"Czy zechcesz los swój złożyć

w moich dłoniach?

Odpowiedz - Tak - bo serce mi dałaś.

Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach,

Bądź mi tym wszystkim,

czym dzisiaj być chciałaś."

Rafał


 

Zakwitłaś w sercu moim

tak niespodziewanie,

Ty źródło życia, pragnienie, kochanie.

Od dziś na zawsze będę Twój - kochany,

Przez Twoją miłość od nowa wybrany.

Konrad

 

I Ciebie także będę wciąż kochała,

Od dziecka rosłam, na Ciebie czekałam.

Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu.

Niech będzie miłość od dziś w naszym domu.

Magdalena

 

 

 

Nie wiedziałem nic o Tobie

Ani Cię nie znałem,

Teraz muszę wierzyć w Ciebie

Bo Cię pokochałem.

Kamil

 

I moje serce wzajemnością bije

oddało Ci się, Tobą tylko żyje.

Chętnie podzielę losu wszelką dolę

na wspólną radość i wspólną niedolę.

Marta

 

 

 

Mój nieznany losie

Jak to uczyniłeś?

Dwa odległe serca

W jedno połączyłeś.

Wśród tysiąca innych

Ją jedną widziałem,

Los tak chyba zechciał,

Że ją pokochałem.

Dominik

 

I dla mnie mój los

Zawsze był nieznany

I serce pytało

Gdzie ten ukochany?

Góry Cię przyniosły

Wśród lata zieleni,

Jesteśmy jak widać

Sobie przeznaczeni.

Matylda

 

 

 

A kiedy będziesz mężem moim,

rozdzwonią nam się wszystkie dzwony,

pachnąć nam będą winogrona

i róże śliczne i powoje,

całować będą włosy Twoje...

Ewelina

 

A kiedy będziesz żoną moją,

umiłowaną, poślubioną,

wówczas się ogród nam otworzy,

ogród świetlisty pełen zorzy...

Andrzej

 

 

 

"Tak więc trwając

wiara, nadzieja, miłość - te trzy:

z nich zaś największa jest miłość."

(1 Kor 13,13)

 

 

 

"I w księżycowym blasku promieni,

Rwąc kwiaty marzeń

na srebrnej mgle,

Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni

W pierwszej miłości rozkosznym śnie."

Adam Asnyk

 

 

 

"Są dwa serca.

Ich ciągłe, nieustanne bicie

zdaje się w dwóch jestestwach

jedno tworzy życie.

Łańcuch, który nas wiąże,

los nie skruszy zmianą,

będą bić zawsze razem,

albo bić przestaną."

Lord Byron


 

"Aby miłość trwała przez całe życie,

trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród."

Benjamin Franklin

 

 

 

"Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile,

lecz po czasie jej trwania."

Ambrose Bierce

 

 

"Kochać - to nie znaczy

patrzeć na siebie nawzajem,

lecz patrzeć razem

w tym samym kierunku."

Antoine de Saint-Exupery

 

 

 

"Zakochani i świadomi,

że ich miłość to nie wiatr

mają zaszczyt zawiadomić,

że chcą razem iść przez świat

uśmiechnięci, wpół - objęci

spróbujemy szukać zgody

choć różnimy się od siebie

jak dwie krople czystej wody."

 

 

 

"Świt nas obudził obok siebie

przez niedomknięte okiennice.

Jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,

co mają wspólną tajemnicę."

Jonasz Kofta

 

 

 

"Musicie być silni miłością,

która wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

wszystko przetrzyma,

tą miłością,

która nigdy nie zawiedzie."

Jan Paweł II

 

 

 

"Kocha się naprawdę i do końca

tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze

w radości i smutku bez względu

na dobry czy zły los."

Jan Paweł II

 

 

 

"Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno.

Odtąd jedno, choć nadal dwoje."

Jan Paweł II

 

 

 

...Niech słowo "kocham"

jeszcze raz z ust Twych usłyszę,

niech je w sercu wyryję

i w myśli zapiszę...

Adam Mickiewicz

 

 

 

"Ty i Ja spośród tysięcy

mocno trzymamy się za ręce,

niezwykły dzień, doniosła chwila

i szept nieśmiały: miły... miła...

Odtąd już razem zawsze i wszędzie.

Tak miało być i tak niech będzie."

Bolesław Leśmian

 

 

 

"A wtedy ogród nam się otworzy,

ogród świetlisty, pełen zorzy..."

 

 

"Jedno jest tylko w życiu szczęście:

kochać i być kochanym..."

George Sand

 

 

 

"Daję Ci moją dłoń,

Daję Ci moje serce,

Weź w swoje ręce mnie

I pójdź przez życie dobre i złe,

A gdy napotkasz na drodze życia

kłującą różę-uśmiechnij się

I powiedz nie boli-bo kocham Cię."

 

 

 

"Najlepszych i najpiękniejszych

rzeczy na świecie,

nie można ani zobaczyć, ani dotknąć.

Trzeba je poczuć sercem."

Hellen Keller

 

 

 

"W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,

Miłość, obowiązek i wzniosłe ideały,

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele,

na całe życie włożona w kościele."

 

 

 

"Życie jest piękne, gdy żyć się umie.

Gdy jedno serce drugie rozumie."

 

 

 

"Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się

znaczy nigdy się nie zaczęło.

Gdyby prawdziwie się zaczęło

nie skończyłoby się.

Cokolwiek prawdziwie się zaczyna

nigdy się nie kończy."

Edward Stachura


 

"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,

to tylko jedno - miłować."

Jan Paweł II

 

 

 

"Nie obiecuję Ci wiele,

bo tyle prawie co nic.

Najwyżej wiosenną zieleń

i pogodne dni.

Najwyżej uśmiech na twarzy

i dłoń w potrzebie.

Nie obiecuję Ci wiele,

bo tylko po prostu Siebie."

 

 

 

"Chociażby życie nasze było

najtrudniejsze, najcięższe,

zachowajmy ufność i wiarę,

że na świecie zwycięża

tylko miłość."

Kardynał

Stefan Wyszyński

 

 

"Amor Vincit Omnia"

"Miłość wszystko zwycięża"

 

 

 

"Powiedz mi, jak mnie kochasz?

Więc?

Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec,

W wielkim wietrze, na szosie i na koncercie,

W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.

I gdy śpisz.

Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.

I wiosną, kiedy jaskółka przylata.

A latem jak mnie kochasz?

Jak treść lata.

A gdy zima posrebrzy ramy okien?

Zimą kocham Cię jak wesoły ogień.

Blisko przy twoim sercu.

Zawsze koło niego."

K. I. Gałczyński

 

 

 

"Ten Pan i ta Pani

są na siebie skazani."

J. Sztaudynger

 

 

 

Zakwitłaś w sercu moim tak niespodziewanie,

Ty źródło życia, pragnienie, kochanie.

Od dziś na zawsze będę Twój - kochany,

Przez Twoją miłość od nowa wybrany.

Korneliusz

 

I Ciebie także będę wciąż kochała,

Od dziecka rosłam, na Ciebie czekałam.

Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu,

Niech będzie miłość od dziś w naszym domu.

Matylda

 

 

 

...Po długim czekaniu,

może jeszcze nie wszystko,

ale znalazłem to,

co najważniejsze.

Twoje spojrzenie...

 

 

 

"Udane małżeństwo

wymaga wielokrotnego zakochiwania się,

zawsze w tej samej osobie."

M. McLaughlin

 

 

 

Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

Nie szuka poklasku,

Nie unosi się pychą,

Nie dopuszcza się bezwstydu,

Nie szuka swego,

Nie unosi się gniewem,

Nie pamięta złego,

Nie cieszy się z niesprawiedliwości,

Lecz weseli się z prawdy.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

Wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje...

1 Kor. 13, 4-8

 

 

 

"Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym góry przenosił,

a miłości bym nie miał,

byłbym niczym."

1 Kor. 13,2

 

 

 

Oto jest miłość.

Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,

a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.

O' Cangaceiro

 

 

 

"Usta Twoje: ocean różowy,

spojrzenie: fala wzburzona.

A Twoje ramiona: pas ratunkowy..."

 

 

 

"Zestarzej się przy mnie.

Najlepsze dopiero się zdarzy."

R. Browning


 

"Dobre małżeństwo dzieli troski

i mnoży radości."

 

 

 

"Kiedy pojawia się miłość,

to pomiędzy ludźmi przepływa anioł,

którego nikt nie widzi

oprócz tych, którzy się kochają."

 

 

 

"Wędrujemy cygańskim obozem,

nocujemy w gwieździstej grozie,

dzisiaj pod Wielkim Wozem,

jutro na Wielkim Wozie ..."

 

 

 

Udane małżeństwo to dom,

który codziennie trzeba

odbudowywać od podstaw.

A. Maurou

 

 

 

Miłość, jak słońce, ogrzewa świat cały

I swoim blaskiem ożywia różanym;

W głębinach przepaści, w rozpadlinach skały,

Dozwala kwiatom zakwitnąć wiśniowym

i wyprowadza z martwych głazów łona

Coraz to nowe na przyszłość nasiona.

A. Asnyk

 

 

 

Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone

Niech je w przeciwną los potrąci stronę,

One wbrew losom, w tym lub w tamtym świecie,

Znajdą, przyciągną i złączą się przecie.

A. Fredro

PROŚBY DO GOŚCI

Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy.

Będą pląsy, tańce, bale i jedzenia stosy całe.

Więc się nasi mili stawcie, o prezenty się nie martwcie.

By nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą się w kopercie.

 

 

Pragnąc przełamać tradycje stare,

by nie mieć na przykład żelazek parę

i zaoszczędzić przemiłym gościom,

łamania głów nad prezentów mnogością,

podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny,

będzie bilecik ze znakiem wodnym.

 

 

Goście Drodzy, Goście Mili.

Radość byście nam sprawili

w szczęście nasze inwestując kupon „lotka” nam darując,

oszczędzając kwiatów moc, co by zwiędły w jedną noc.

 

 

Drodzy Goście!!! Dla nas kwiatów nie przynoście,

zamiast ozdób tych nietrwałych prośbę do was wszystkich mamy

o zabawki dziś prosimy. Swoje szczęście podzielimy.

W tym dniu dla nas najważniejszym

damy radość także innym i maskotki,

które chcemy na Dom Dziecka przekażemy.

 

 

Drodzy Goście!!! Dla nas kwiatów nie przynoście,

zamiast ozdób tych nietrwałych prośbę do was wszystkich mamy

o słodycze dziś prosimy. Swoje szczęście podzielimy.

W tym dniu dla nas najważniejszym damy radość także innym i słodycze,

które chcemy Dzieciom biednym przekażemy.

 

 

Drodzy Goście! Aby ulżyć wam udrękę

co za paczkę dać w prezencie

Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi by w kopertę włożyć grosik.

Tyle ile każdy może za co z góry Szczęść Wam Boże.

 

 

Goście nasi ukochani my już w domu wszystko mamy.

Chcecie nam coś podarować, dajcie śwince się radować.

 

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.

A więc zamiast kwiatów do życzeń kościele dołączcie książeczki Nasi przyjaciele.

 

 

Prezenty do ślubu miłym dodatkiem, ale nie zawsze trafnym wydatkiem.

Sponsorów szukamy naszego mieszkania, więc problem prezentów jest do rozwiązania.

Mile widzianym i bardzo gustownym będzie bilecik ze znakiem wodnym.

 

 

Nasi kochani Goście, kwiatów nam nie przynoście,

wolimy dostać pluszaki będą się cieszyć małe dzieciaki!!!

 

 

Kwiatki szybko usychają, a słodycze radość dają.

Każdy kto je ofiaruje uśmiech dzieciom podaruje.

 

 

By uchronić drogich gości od wyboru słusznej złości,

gdy prezenty się dublują Państwo Młodzi informują:

"tu: po ślubie niezawodny na papierze znaczek wodny"!

 

 

 

Ku naszej radości

prosimy Szanownych Gości,

zaoszczędźcie nam dźwigania

i paczek transportowania,

do koperty włóż banknocik,

a rozwiążesz ten kłopocik,

lekko będzie w samolocie

no i będzie po kłopocie

KUPON LOTTO ZAMIAST KWIATÓW

 

 

 

A przed ślubem w Lotto zagrajcie,

I na ślubie kupon zamiast kwiatów

Mili Goście nam dajcie.

DATKI ZAMIAST KWIATÓW

 

Kochani Goście!

Cieszymy się, że będziecie z nami w tym dniu.

Jeśli pragniecie podarować nam kwiaty

to zamiast nich prosimy o zabawki,

które przekażemy do Domu Dziecka.

 

 

Kochani Goście!

Cieszymy się, że będziecie z nami w tym dniu.

Jeśli pragniecie podarować nam kwiaty

to zamiast nich prosimy o karmę dla zwierząt,

którą przekażemy do Schroniska

dla Psów w …………… .

 

.

 

 

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym

były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.

A więc zamiast kwiatów do życzeń w kościele,

dołączcie zabawki nasi przyjaciele.

My do domu dziecka z nimi pojedziemy

i w Waszym imieniu malcom przekażemy.

 

 

 

Szanowni Goście jak sami wiecie,

Nic tak nie cieszy na całym świecie,

Jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie,

Wiec niech nam nikt prezentów nie niesie.

 

 

 

Często się zdarza,

że prezent lubi się powtarzać.

By uniknąć tej udręki,

to pieniądze daj do ręki

 

 

 

Goście drodzy, goście mili,

bardzo byśmy się cieszyli,

gdybyście Nas, zamiast kwiatów

dużym totkiem obdarzyli..."

 

 

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,

były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.

A wiec zamiast kwiatów do życzeń w Kościele

dołączcie maskotki drodzy przyjaciele.

My do Domów Dziecka z nimi pojedziemy i

w Waszym imieniu malcom przekażemy.

Niech z Naszego szczęścia one też coś maja i

z misiami w ręku uśmiechy rozdają.

 

 

Ku naszej radości, prosimy Szanownych Gości

zaoszczędźcie nam dźwigania i paczek transportowania,

do koperty włóżcie banknocik, a rozwiąże się kłopocie,

lekko będzie w samolocie no i będzie po kłopocie

 

 

 

Jeśli chcesz nam podarować, drobiazg mały w dniu tym wielkim,

to nie kłopocz się szukaniem, lecz odpocznij przed hukaniem.

Twój pieniążek wraz z innymi po weselu daj spokojnie… Sobie domek urządzimy

 

 

 

Bardzo chcemy wszystkich prosić by nam kwiatów nie przynosić

Stąd wiadomość ku publice: Chcemy z winem mieć piwnicę!!

Nie koniecznie z winnic sławnych, za to pełną win półsłodkich, półwytrawnych

 

 

Abyście wiele się nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili
gdy zobaczycie żelazek parę
lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę.

 

 

Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
młodzi proszą o pieniążek.

 

 

 

Nie pragniemy stosować wykrętów,
Ale lepiej nam będzie bez prezentów.
Przed nami przyszłość świetlana,
Waszą gotówką usłana.

 

 

Jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie,
spytajcie o listę - przecież możecie.

 

 

Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast kwiatów
obdarujecie nas kuponem lotto bądź książką.

 

Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.

 

Będziemy bardzo wdzięczni,
jeżeli zamiast kwiatów
podarujecie nam Państwo książkę.

 

Zamiast kwiatów prosimy Gości
 o książki, które umilą nam wieczory z herbatką.

 

Zamiast kwiatów do wazonów,
które uschną w naszym domu,
propozycje mamy taką:
byście serca uchylili,
konwenanse odrzucili,
dali spokój z kwieciem w dłoni
i przynieśli: misie, pieski, koraliki,
malowanki, kredki, farby,
może wielbłąd być dwugarbny,
nakręcany samolocik
albo cały stos łakoci.
Może słodkich krówek worek,
może mały być traktorek.
Cukiereczki, czekoladki
dla dzieciaczków z Dziecka Chatki.

 

 

Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki.

 

 

Miło nam będzie zamiast kwiatów
przyjąć od Państwa zabawki,
które zostaną przekazane dzieciom z Domu Dziecka.

 

 

Kochani Goście!

Tych, którzy planują obdarować nas kwiatami, prosimy w zamian o przybory szkolne, które przekażemy najbiedniejszym dzieciom w Parafii.

 

 

Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów prosimy was Drodzy Goście

o obdarowanie nas kwiatami doniczkowymi które dłużej ucieszą nasze oczy.

 

 

Bardzo byśmy chcieli,
by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte
jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów,
do życzeń w kościele,
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.
My do piesków
z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu
schronisku przekażemy.

 

 

Szanowny gościu !
Oto zagadka do podarowania :
lekkie jak piórka, łatwe do schowania,
szeleszczące i kolorowe .... to pieniążki papierowe.

 

Aby kłopotu Wam nie sprawiać
radzimy ciężkie fanty w domu zostawiać
a na wesele tylko z wynalazkiem Fenicjan trafić .

 

 

Najlepszym podarunkiem dla kobiety to diamenciki ,
a dla nowożeńców -banknociki.

 

 

Wszystkie podarunki radość nam sprawiają ,
jeśli zbiór papierów wartościowych wzbogacają.

 

 

Jako władcy szczęścia do Was prośbę mamy i o weselne dary
w formie papierków serdecznie upraszamy

 

 

Ryżu proszę nie żałować,
ani grosza, sypać na nas -
- uzbieramy z tego posag!!

 

 

DROGI GOŚCIU WESELNIKU!!!
Jeśli w serca swego darze
prezent chcesz dać młodej parze
my podpowiedź małą mamy
do niej właśnie zachęcamy.
Pani Młoda i Pan Młody
dla gości i własnej wygody
proszą prezentów nie kupować
lecz pieniążkiem obdarować,
by na szczęście męża, żony
każdy był zadowolony.


Szukaj

Koszyk    

Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (netto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)